דרכי התקשרות עם היחידות השונות בקרן

דרכי התקשרות עם יחידות ברשות הציבורית:
אגף: לשכת רב הכותל
מנהל אגף : רב הכותל,
הרב שמואל רבינוביץ
טלפון: 02-6273111
פקס:02-6273114
 
אגף: הנהלה
מנהל אגף : מרדכי ( סולי ) אליאב
טלפון: 02-6276777
פקס:02-6264828
מייל: Kotel@thekotel.org 
 
אגף: חינוך והדרכה
מנהל אגף : דב רבינוביץ
טלפון:  02-6263345
 
אגף: בינוי
מנהל אגף : חן כנרי
טלפון: 02-6274422
פקס: 02-6667013 
 
אגף:תפעול
מנהל אגף: יגאל לוי
טלפון: 02-6279246
פקס: 02-6283314
 
אגף:כספים
מנהל אגף : שירה שרלין
טלפון: 02-6263105
פקס: 02-6279248