טופס הרשמה להדרכת סיורים במנהרות הכותל ובאגן העיר העתיקה

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
תאריך לידה
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
שנת עליה
מצב משפחתי
כתובת
טלפון
סלולרי
מייל
טקסט השכלה
נא פרט\י את מקומות הלימוד, כולל לימודים בבית ספר יסודי, תיכון ולימודיים על תיכוניים
שם בית ספר
שנות לימוד
מגמה
תעודה בסיום
שם בית ספר 2
שנות לימוד 2
מגמה 2
תעודה בסיום 2
שם בית ספר 3
שנות לימוד 3
מגמה 3
תעודה בסיום 3
שם בית ספר 4
שנות לימוד 4
מגמה 4
תעודה בסיום 4
טקסט באמצע העמוד
פרט\י מקומות בהם עבדת, גם אם עבדת חודשים ספורים:
מקום העבודה
התפקיד
תקופת העבודה
מקום העבודה 2
התפקיד 2
תקופת העבודה 2
מקום העבודה 3
התפקיד 3
תקופת העבודה 3
עיסוק נוכחי
עיסוק מתוכנן לשנה הבא
טקסט באמצע העמוד
פרט/י ימים זמינים להדרכה
יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'טקסט נסיון
ניסיון
קורסים \ לימודים בנושא ירושלים וא"י (פרט)
ניסיון בהדרכת סיורים
ניסיון בהוראה (פרט)
טקסט שפות
שפות
עברית


אנגלית


צרפתית


ספרדית


רוסית


אחר


באם סימנת ניסיון בהדרכה בשפה שאינה שפת אמך, נא פרט את היקף ומסגרת ההדרכה
טקסט ענה על שאלות
ענה/י על השאלות הבאות
מדוע הנך מעוניין להדריך סיורים?
מתי ביקרת לאחרונה בסיור מודרך במנהרות הכותל, ובאיזו מסגרת?
מהו הדבר הכי חשוב בהדרכה, לדעתך?
מה מסמלת ירושלים בעיניך?
טקסט קורסים
קורסים
קורס רצוי
טקסט איך הגעת אלינו
איך הגעת אלינו
איך הגעת אלינו


מודעת פרסום היכן
אחר פרט
טקסט ממליצים
ממליצים ותמונה
שם ממליץ
טלפון ממליץ
מקום עבודה ממליץ
לשימוש המשרד ממליץ
שם ממליץ 2
טלפון ממליץ 2
מקום עבודה ממליץ 2
לשימוש המשרד ממליץ 2
שם ממליץ 3
טלפון ממליץ 3
מקום עבודה ממליץ 3
לשימוש המשרד ממליץ 3
לצירוף התמונה -(לחץ/י על הכפתור להעלאת תמונה, בחר את התמונה ואז לחץ/י upload file)
+
לצירוף המלצות לשאלון
+
טקסט
בהתאם לנוהל רשות החברות הממשלתיות לעניין העסקת קרובי משפחה, לא יועסקו בחברה קרובי משפחה אשר קיימים ביניהם כפיפות ישירים או עקיפים, או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
"קרוב משפחה" – בן זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת, ולעניין תקנות 3(2), 5 ו-5א – גם בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה.
שם פרטי ומשפחה
הקרבה
מחלקה
תפקיד

לפרטים courses@thekotel.org

שאלון שלא יצורפו אליו תמונה והמלצות לא יבדק.
 

מנהרות הכותל המערבי/דן בהט

מנהרות הכותל

אלבום מרהיב הממחיש את עוצמתו המופלאה של הכותל המערבי לכל אורכו ואת חשיבותו לעם היהודי.

סיורים למערכת החינוך

לסיורים למערכת החינוך

הצטרפו לאלפי בתי ספר שכבר בחרו לסייר עימנו בירושלים במגוון נושאים המותאמים לתכניות הלימוד ולנושאי הטיולים השנתיים. התכניות בתיאום עם משרד החינוך (נעלה לירושלים) – חלקן בסבסוד ממשלתי משמעותי.