הדרכה במנהרות הכותל וסיורים באגן העיר העתיקה

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
תאריך לידה
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
שנת עליה
מצב משפחתי
כתובת
טלפון
סלולרי
מייל
טקסט השכלה
נא פרט\י את מקומות הלימוד, כולל לימודים בבית ספר יסודי, תיכון ולימודיים על תיכוניים
שם בית ספר
שנות לימוד
מגמה
תעודה בסיום
שם בית ספר 2
שנות לימוד 2
מגמה 2
תעודה בסיום 2
שם בית ספר 3
שנות לימוד 3
מגמה 3
תעודה בסיום 3
שם בית ספר 4
שנות לימוד 4
מגמה 4
תעודה בסיום 4
טקסט באמצע העמוד
א פרט\י מקומות בהם עבדת, גם אם עבדת חודשים ספורים:
מקום העבודה
התפקיד
תקופת העבודה
מקום העבודה 2
התפקיד 2
תקופת העבודה 2
מקום העבודה 3
התפקיד 3
תקופת העבודה 3
עיסוק נוכחי
עיסוק מתוכנן לשנה הבא
טקסט באמצע העמוד
פרט/י ימים זמינים להדרכה
יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'טקסט נסיון
ניסיון
קורסים \ לימודים בנושא ירושלים וא"י (פרט)
ניסיון בהדרכת סיורים
ניסיון בהוראה (פרט)
טקסט שפות
שפות
עברית


אנגלית


צרפתית


ספרדית


רוסית


אחר


באם סימנת ניסיון בהדרכה בשפה שאינה שפת אמך, נא פרט את היקף ומסגרת ההדרכה :
טקסט ענה על שאלות
ענה/י על השאלות הבאות
מדוע הנך מעוניין להדריך סיורים?
מתי ביקרת לאחרונה בסיור מודרך במנהרות הכותל, ובאיזו מסגרת?
מהו הדבר הכי חשוב בהדרכה, לדעתך?
מה מסמלת ירושלים בעיניך?
טקסט קורסים
קורסים
קורס רצוי
טקסט איך הגעת אלינו
איך הגעת אלינו
איך הגעת אלינו


מודעת פרסום היכן
אחר פרט
טקסט ממליצים
ממליצים ותמונה
שם ממליץ
טלפון ממליץ
מקום עבודה ממליץ
לשימוש המשרד ממליץ
שם ממליץ 2
טלפון ממליץ 2
מקום עבודה ממליץ 2
לשימוש המשרד ממליץ 2
שם ממליץ 3
טלפון ממליץ 3
מקום עבודה ממליץ 3
לשימוש המשרד ממליץ 3
לצירוף התמונה וההמלצות לשאלון
+

הגשת מועמדות עד ליום שני ל כסלו 18/12/2017


שאלון שלא יצורפו אליו תמונה והמלצות לא יבדק.