הזמנה לכנס

עקב ההיענות הגדולה והמרשימה לכנס מורי הדרך אנו נאלצים לסגור את ההרשמה.תודה לכל הפונים וחורף בריא.