טופס הגשת מועמדות -הקרן למורשת הכותל המערבי

שם המשרה
אימייל
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
כתובת
טלפון
תאריך לידה
ארץ לידה
תאריך עליה
מצב משפחתי
רמת העבריתרמת האנגליתשפה אחרת
סוג ההשכלה
השכלה מסוג אחר
ניסיון תעסוקתי בתחום
תפקיד / תקופת ההעסקה / סיבת הפסקת עבודה
האם יש קרובי משפחה העובדים בקרן
במידה ויש קרובי משפחה (בן / בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן / בת דוד/ה, בן אח/אחות, בת אח/אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות העומדים להיות קרובי משפחה) ציין מה סוג הקירבה שמו והמחלקה בו הוא עובד
מקורות הגיוס
העלאת קורות חיים (ניתן להעלות יותר מקובץ אחד)
+
חתימת העובד
תאריך