General Information

Oct 11, 2020

תפילות בשידור חי ברחבת הכותל המערבי

לאור החלטת הממשלה על הידוק הסגר לתקופה הקרובה, תשדר הקרן למורשת הכותל המערבי את תפילות ימות החול וחול המועד סוכות שחרית מנחה וערבית