General Information

Dec 31, 2020

סיור וירטואלי מיוחד במנהרות הכותל

שנה מיוחדת מובילה לפרוייקטים מיוחדים - כאלה הם הסיורים הוירטואליים במנהרות הכותל המאפשרים לכל אחד לבקר ולהנות.
הפעם התרגשנו מאוד לארח את מאושפזי מחלקות הכתר ב המרכז הרפואי שערי צדק בסיור וירטואלי מודרך במנהרות הכותל.