עלות התכנית

המחיר הינו מסובסד 600-900 ₪ (בהתאם לאשכולות מדד סוציו-אקונומי-חברתי המוגדרים ע"י המדינה ומשתנים מעת לעת)