טופס אישור צילום ברחבת הכותל

שם:
שם החברה/ארגון:
תפקיד:
כתובת:
דוא"ל:
טלפון:
תאריך:
שעת הגעה:
שעת הגעה
מספר צלמים:
מספר אנשי צוות:
הצהרת כוונות: אנא פרט תקציר הסרט בכלל ומטרות הצילום בכותל בפרט
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי קיום אירוע חינוכי ברחבת הכותל. בחתימתך על בסימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.