טופס בקשה לשריון "אוהל יצחק"

תאריך האירוע
מטרת השימוש (תאושר בהתאם לנהלים)
מספר משתתפים
שעת הגעה
שעת סיום
שם המזמין
מספר ת.ז.
דוא"ל
שם איש קשר
טלפון
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי בית כנסת "אוהל יצחק". בחתימתך על סימון זה הנך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אתו והתחייבות לשמירה על המקום. אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי קיום אירוע חינוכי ברחבת הכותל. בחתימתך על בסימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.