משימה-הילדה עם שם הזהב

משימה-הילדה עם שם הזהב

חשבו על שמות אנשים שאתם מכירים,
מהמשפחה המורחבת, מהשכנים ומהחברים –
אלו שמות הם שמות של ירושלים?
או שמות של מקום בארץ ישראל?

מצאתם לפחות חמישה? כתבו אלינו...

שם 1
שם 2
שם 3
שם 4
שם 5