טופס בקשה לוועדת הטקסים

תאריך הארוע:
מטרת הכינוס (תאושר בהתאם לנהלים):
מספר משתתפים:
שעת התחלה:
שעת סיום:
שם המזמין:
מספר ת.ז:
דוא"ל:
שם איש קשר:
טלפון: