טופס בקשה לשריון בית כנסת

מקום השיריון ?
תאריך האירוע
מטרת השימוש (תאושר בהתאם לנהלים)
מספר משתתפים
שעת הגעה
שעת סיום
שם המזמין
מספר ת.ז.
שם איש קשר
טלפון
דוא"ל
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי בית כנסת "אוהל יצחק". בחתימתך על סימון זה הנך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אתו והתחייבות לשמירה על המקום. אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.
נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלי קיום אירוע בבית כנסת "הרב גץ". בחתימתך על בסימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.