ברכת כהנים

מעמד מרגש של "ברכת כהנים" התקיימה ברחבת הכותל המערבי הבוקר גדולה ביותר מאז שנת תשל"א (1971), השנה שבה החל מנהג זה ברחבת הכותל המערבי.

משעות הבוקר המוקדמות זרמו המוני מתפללים, אנשים נשים וטף, מכל שכבות הציבור בישראל אל רחבת הכותל המערבי, להתדבק מפי מאות הכהנים, שבאו לברך את עם ישראל בברכת כהנים בתפילת השחרית ובתפילת המוסף.
כשמונים אלף איש השתתפו יחד בשני המעמדים המרגשים, בתפילת השחרית ובתפילת המוסף, עד שהמשטרה נאלצה לסגור את הכניסות אל רחבת הכותל המערבי לקראת תפילת מוסף, וגם בדרכים המובילות אל הכותל עמדו כהנים לברך, והמונים להתברך.

עם סיום התפילה התקיים מעמד של קבלת עול מלכות שמיים, ואמירת פרקי תהילים ותפילה לשלום החיילים, השבויים על ידי הרבניים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שלי"טא, הגאון רבי יונה מצגר שלי"טא ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים  הרה"ג שמואל רבינוביץ שלי"טא.

לאחר מכן נערכה בסוכה של הכותל המערבי, קבלת פני הבאים לרגל על ידי הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי.

הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א רב הכותל המערבי אמר: כי מעמד מרגש זה שהינו המשכו של הימים הנוראים, כאשר מאות אלפים פקדו את רחבת הכותל המערבי במשך עשרת ימי התשובה מצביע על החיבור של כל יהודי על מסורת ומורשת ישראל. כאשר הכותל המערבי משמש הברית התיכון המחבר את כולנו אל העבר המפואר של העם היהודי.

החובה לפקוד את הכותל המערבי של כל יהודי חדרה וחילחלה, ואכן רואים זאת בהמונים שפוקדים את הכותל המערבי, ועל כולנו לתת את הדעת להערך לקליטת מתפללים רבים כל כך שלא ידענו בעבר.

***********************

".... כה תברכו את בני ישראל אמור אליהם: יברכך ה' וישמרך", "יאר ה' פניו אליך ויחונךּ", "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". (במדבר, פרשת נשא, ו')
נוהגים הכהנים לעלות לדוכן ולברך את הקהל בברכה האמורה לעיל. בעת נשיאת הברכה המכונה גם הברכה המשולשת (מאחר והיא מורכבת משלוש ברכות) עומדים הכהנים יחפים ונושאים כפיהם תוך אמירת מילות הברכה לאחר החזן. לאחר כל ברכה עונה הקהל אמן.
ומדוע אין הכהנים מברכים מעצמם אלא חוזרים אחר שליח הציבור? משום שסמל יש בכך שאין הם שלוחים לברך מעצמם, אלא ברכתם גנוזה בעם ישראל כולו. שליח הציבור, כשמו כן הוא, מורה לכהנים להוציא את הגנוז ממילא בציבור. עוד על ברכת כהניםלקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי: